Η Ιστορία

Στο Γλινάδο της Νάξου των Κυκλάδων, στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Τρανά Αμπέλια» έκταση όπου παραδοσιακά καλλιεργούνταν αμπέλια, ιδιαίτερης αναγνώρισης και προτίμησης από όλους τους κατοίκους του νησιού, προέρχεται το κρασί μας. Στη πρόσφατη ιστορία και περί τα τέλη του 1800, εντοπίζουμε τον παππού της οικογένειας, γνωστό με το προσωνύμιο «καλόερος» - ένεκα της στενής επαφής που είχε αποκτήσει με τους καθολικούς μοναχούς που κατοικούσαν στο ενετικό κάστρο στην χώρα - του μεταλαμπάδευσαν τη τέχνη της καλλιέργειας και οινοποίησης εκλεκτού οίνου που στη συνέχεια παρήγαγε στην περιοχή αυτή και εμπορεύονταν για οικιακή κατανάλωση, δραστηριότητα που παρέμεινε ζωντανή έως τα τέλη της δεκαετίας του πενήντα.

Τρανάμπελο

Λεκτική, εικαστική απεικόνιση, με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση (Αριθμός Σήματος 171532 - Υπουργείο Ανάπτυξης, δικαιούχος : «Γ.Μακρυδημήτρης & Α.Νικολοπούλου Ο.Ε.»)