Στοιχεία Επικοινωνίας

'ΟΙΝΟΧΩΡΟΣ' - ΚΑΒΑ ΟΙΝΟΥ

Οδός Κωμιακής, Χώρα Νάξου
(Πλ. Πρωτοδικείου)
Νάξος – Kυκλάδες 88300
Τηλ.: 2285301507
Κιν.: 6942087879
Υπ. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Email: info@tranampelo.gr